EXCEL osnovni

Ciljna skupina

Brezposelne osebe, prijavljene na območju delovanja Zavoda RS za zaposlovanje, Območna služba Novo mesto, ki želijo pridobiti osnovno znanje za uporab programa Excel.

Cilji programa

Udeleženci v programu

 • Osvojijo osnovne komponente računalnika in razumejo nekatere IKT tehnologije
 • Osvojijo osnove dela v okolju Windows,
 • Spoznajo in se naučijo delati z uporabnimi Windows programi,
 • Znajo uporabljati raziskovalca za delo z datotekami, mapami,
 • Dojamejo bistvo uporabe programa Excel za različne namene,
 • Razumejo in znajo izdelati različne dokument, jih oblikovati, shraniti in tiskati,
 • Dojamejo povezavo Excela z drugimi uporabnimi programi.

Vsebina programa

1. Spoznavanje osnov programa Excel, čemu je namenjen in izgled uporabniškega vmesnika – okna:

 • Zagon in delovanje programa Excel,
 • Orientacija v Excelovem delovnem zvezku,
 • Vnos podatkov, odpiranje in skranjevanje preglednic,
 • Premikanje po delovnih listih, označevanje in prestavljanje podatakov,
 • Izdelava grafikonov,
 • Računanje v tabeli,
 • Oblikovanje tabel
 • Oblikovanje posameznih celic,
 • Tiskanje dokumentov.

2. Delo in obdelava podatkov:

 • Filtriranje, razvrščanje podatkov,
 • Ogled dokumentov ali listov hkrati,
 • Uvoz podatkov iz drugih virov.

3. Urejanje podatkov:

 • Iskanje in zamenjava podatkov,
 • Samooblikovanje tabel,
 • Oblikovanje tabel po meri,
 • Zamrzovanje vrstic, stolpcev,
 • Zaščita delovnega lista,
 • Povezovanje podatkov med različnimi celicami, delovnimi zvezki, dokumenti.

4. Uporaba funkcij:

 • Sklicevanje ne celice,
 • Standardne funkcije

Trajanje programa

Program je trajal 30 ur, pri čemer so so vsebine programa v obsegu največ 9 ur oz. 30%  prilagodile predznanju udeležencev in potrebam na trgu dela.

Informacije:

Belinda Lovrenčič
07 393 4 553, 031 746 004
belinda.lovrencic@ric-nm.si

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media