WORD osnovni

Ciljna skupina

Brezposelne osebe, prijavljene na območju delovanja Zavoda RS za zaposlovanje, Območna služba Novo mesto, ki računalnika še niso uporabljali in želijo pridobiti osnovno znanje dela z njim in uporabo programa Word

Cilji programa

Udeleženci v programu

 • Osvojijo osnovne komponente računalnika in razumejo nekatere pojme IKT tehnologije,
 • Osvojijo osnove dela v okolju Windows,
 • Spoznajo in se naučijo delati z uporabnimi Windows programi,
 • Znajo uporabljati raziskovalca za delo z datotekami, mapami,
 • Dojamejo bistvo uporabe programa Word pri pisanju in oblikovanju besedil,
 • Razumejo in znajo izdelati različne dokumente, jih oblikovati in tiskati,
 • Dojamejo pomen in delovanje interneta in elektronske pošte.

Vsebina programa

1. Poznavanje računalnika

 • Osnovna računalniška oprema, vhodne naprave, izhodne naprave

2. Delo z računalnikom

 • Osnovne informacije o osebnem računalniku, računalniški programi, tipkovnica, uporaba miške

3. Prilagoditev in uporaba namizja

 • Namizje, opravilna vrstica, gumb START, delo z ikonami in okni.

4. Uporabni Windows programi

 • Slikar, Beležnica, računalo, Ura in datum, shranjevanje datoteke

5. Delo z raziskovalcem

 • Označevanje datotek, delo z datotekami in mapami, premikanje, kopiranje, brisanje, preimenovanje datotek, desni klik na datoteki, kreiranje nove mape

6. Izdelava dokumenta – preprosto

 • Uvod v program, delovno okolje, odpiranje dokumenta, vnos besedila, shranjevanje dokumenta, tiskanje dokumenta

7. Oblikovanje besedila – preprosto

 • Oblikovanje pisave, odstavkov, uporaba tabulatorjev, obrobljanje odstavkov, predloga

8. Osnove interneta

 • Kako deluje, zakaj se vključiti v internet, osebni dostop do interneta, slovarček internet izrazov

9. Elektronska pošta

 • Kako deluje elektronska pošta, elektronski naslov, zagon programa za pošto, pošiljanje sporočila, delo s pripeto datoteko v sporočilu.

Trajanje programa

Program je trajal 30 ur, pri čemer so so vsebine programa v obsegu največ 9 ur oz. 30%  prilagodile predznanju udeležencev in potrebam na trgu dela.

Informacije:

Belinda Lovrenčič
07 393 4 553, 031 746 004
belinda.lovrencic@ric-nm.si

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media