Programi priprav za izpit iz slovenščine in prijave v postopek pridobitve kvalifikacije oziroma drugih certifikata

  • Priprava na izpit iz slovenščine na osnovnem nivoju
    Cilj programov priprav je osvežitev znanja in učna pomoč zaradi pridobitve kvalifikacije oziroma certifikata. Programi trajajo 20 ur, pri čemer se vsebina programa v obsegu 5 ur lahko prilagaja potrebam udeležencev.
    RIC Novo mesto v letu 2016 omogoča izvajanje programa Priprava na slovenščino kot drugi in tuji jezik.

Programi so sofinancirani v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Financerji

© 2022

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media