UŽU - Izzivi podeželja

IP logoV programu Izzivi podeželja –IP, ki je deloval v okviru projekta Dvig ravni pismenost so udeleženci postali so(ustvarjalci) svoje in podeželske prihodnosti.

Pridobili so znanja s področja komuniciranja v materinem in tujem jeziku, trženja in promocije, podjetništva, računalništva, ekološkega kmetovanja, zdravilnih zelišč, zdrave prehrane, kulinarike, ljudskega izročila in še marsikaj.

Program je bil brezplačen, sofinancilo ga Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad.

Program je zajemal 120 ur, udeleženci so pridobili javnoveljavno potrdilo.

V izobraževalni sezoni 2012/13 smo pridobili sredstva za izvedbo programa v 1. skupini udeležencev, s katero smo zaključili konec decembra 2012.

Mnenje udeleženke Nade:

Nada»V program Izzivi podeželja sem se vključila zato, ker me zanima veliko stvari. Vsaka nova stvar pa je meni izziv. Spoznala sem angleščino, ki je prej nisem znala. Doma s pomočjo gradiva PONS to znanje še nadgrajujem. Prav tako sem izpopolnila svoje ročne spretnosti in se naučila uporabe programa Publisher, ki ga bom s pridom uporabila pri našem čebelarstvu.«

Nada Vidmar

Projektne novice:

Utrinki iz delavnic:

Informacije:

mag. Gabi Ogulin Počrvina
05 907 57 12, 031 746 003
gabi.ogulin.pocrvina@ric-nm.si

»Operacijo je delno financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se je izvajala v okviru programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi, temelječi na znanju.«

Dokumenti

promocijski letak UŽU-IP
UŽU - IP zloženka

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media