UŽU - Moj korak

"Učili smo se to, kar se nam dogaja v življenju" in "dobro je bilo, ker smo bili med drugimi" sta samo dve izjavi odraslih s posebnimi potrebami, ki sta bili v programu Moj korak.

V program Usposabljanja za življenjsko uspešnost - Moj korak, ki je deloval v okviru projekta Dvig ravni pismenosti, so se lahko vključili odrasli s posebnimi potrebami, ki so želeli izboljšati osebno kakovost življenja in biti bolj samostojni. Primeren je bil za tiste, ki so zaključili ali prekinili izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene izobraževalne programe.

V vseh dosedanjih izvedbah so udeleženci raziskovali naravo, postali so računalniško pismeni, spoznavali inštitucije v svoji okolici, aktivno obiskali knjižnico, se veliko pogovarjali o zdravi prehrani in pomenu gibanja, si spekli vsak svoj kruh in se naučili pripraviti vsaj en preprost obrok, primerno glede na svoje primanjkljaje obnovili bralne, pisalne, računske, pripovedne spretnosti.

Program je zajemal 120 ur, udeleženci so pridobili javnoveljavno potrdilo.

V izobraževalni sezoni 2012/13 smo izvedli program za 3 skupine udeležencev.

Izjava udeleženca:

Joze

 

»Učili smo se to, kar se nam dogaja v življenju.«

Jože Pirh, program Moj korak

 

Projektne novice:

Utrinki iz delavnic:

Informacije:

mag. Gabi Ogulin Počrvina
05 907 57 12, 031 746 003
gabi.ogulin.pocrvina@ric-nm.si

»Operacijo je delno financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se je izvajala v okviru programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi, temelječi na znanju.«

© 2023

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media