Certifikati

V našem zavodu stremimo h kakovostnemu delovanju na vseh področjih našega dela. Pridobljeni certifikati, znaki in druge listine nam pomenijo priznanje in potrditev, da smo že dosegli nekatere zastavljene cilje ter da smo na pravi poti.

Sistematično podporo pri ugotavljanju, razvijanju in zagotavljanju kakovosti nudita Skrbnik kakovosti in Svetovalec za kakovost. Skrbnik kakovosti je odgovoren in pooblaščen za:

  • vzpostavitev, uvedbo in vzdrževanje sistema vodenja in zagotavljanja kakovosti,
  • stalno izboljševanje sistema vodenja kakovosti,
  • zagotavljanje neodvisne presoje elementov sistema vodenja kakovosti in
  • poročanje vodstvu o izvajanju sistema vodenja kakovosti vključno z vsemi zahtevami in priporočili za izboljšanje.

Koncept dela svetovalca za kakovost izhaja iz prepričanja, da ena oseba v organizaciji ne more zagotavljati kakovost v celoti, lahko pa pomaga celotnemu kolektivu pri odločanju in načrtovanju dejavnosti v zvezi s kakovostjo. Sodeluje z:

  • vsemi zaposlenimi,
  • zunanjimi izvajalci,
  • vodstvom zavoda in
  • komisijo za kakovost. 

 

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media