ISIO

Eden izmed pogojev uspešnega vključevanja odraslih v izobraževanje je zagotovo kakovostno informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslihISIO. Ker je eden imed ciljev dejavnosti svetovalnih središč odraslim zagotavljati kakovostne svetovalne storitve za izobraževanje in učenje, smo pod vodstvom Andragošega centra Slovenije razvili celovit model presojanja in razvijanja kakovosti v mreži vseh štirinajstih slovenskih svetovalnih središč za izobraževanje odraslih. 

Z modelom presojamo in razvijamo kakovost vseh procesov in dejavnosti, od informiranja in svetovanja, promocije, partnerskega povezovanja, upravljanja, pogojev za delovanje, do usposobljenosti svetovalcev ter doseganja rezultatov in učinkov svetovalne dejavnosti pri odraslih in strankah svetovalnega središča. Še zlasti nas zanimajo zadovoljstvo odraslih s storitvami svetovalnih središč, vpliv na večjo vključenost odraslih v izobraževanje in učenje ter vpliv na večjo učinkovitost in uspešnost odraslih pri izobraževanju, učenju itd.

Poročila o spremljanju:

Poročilo o spremljanju 2010

Poročilo o spremljanju 2011

Poročilo o spremljanju 2012

Poročilo o spremljanju 2013

Poročilo o spremljanju 2014

Poročilo o spremljanju 2015

Poročilo o spremljanju 2016

Samoevalvacijska poročila:

Samoevalvacijsko poročilo 2009

Samoevalvacijsko poročilo 2011

Zadovoljstvo udeležencev 2012

Samoevalvacijsko poročilo 2013

Samoevalvacijsko poročilo 2015

Samoevalvacijsko poročilo 2017

Akcijski načrti:

Akcijski načrt 2010

Akcijski načrt 2011

Akcijski načrt 2012

Akcijski načrt 2013

Akcijski načrt 2014 

Akcijski načrt 2015

Akcijski načrt 2016 in 2017

 

Samoevalvacijski načrti

Samoevalvacijski načrt 2015

Samoevalvacijski načrt 2017

 

Zunanja evalvacija 2013

V januarju 2013 smo gostili v naših prostorih ACS - strokovnega vodja dejavnosti ISIO. Evalvacijo je ACS opravil leta 2010, temeljila je na anketrianju strank našega središča, intervujev s partnerji središča ter s svetovalkami in vodjo našega središča. Dobili smo pozitivno povratno informacijo o delovanju središča na sedežu in dislokacijah ter o tem, da je naše središče prepoznavno v regiji. Pogovor je tekel tudi o smernicah dejavnosti po letu 2013 (na podlagi analiz ACS ter poročil o spremljanju vseh središč), že po zaključku projekta CVŽU.

Dokumenti

Poročilo o spremljanju 2016 - povzetek
Poročilo o spremljanju 2015 - povzetek
Akcijski načrt 2016 in 2017
Samoevalvacijsko poročilo 2015 - povzetek

© 2021

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media