ISIO

Eden izmed pogojev uspešnega vključevanja odraslih v izobraževanje je zagotovo kakovostno informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih. Z začetkom leta 2021 se svetovalna dejavnost izvaja in financira kot javna služba. V skladu s smernicami za izvajanje svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih smo aktivni na področji svetovanja za vključevanje in nadaljevanje izobraževanja, vrednotenja in dokumentiranja neformalno pridobljenega znanja in samostojnega učenja. 

Eden izmed ciljev svetovalnih središč je odraslim zagotavljati kakovostne svetovalne storitve. Zato pod strokovnim vodstvom Andragoškega centra Slovenije  presojamo in razvijamo kakovosti po kazalnikih kakovosti v svetovalne dejavnosti.  Kakovost presojamo in razvijamo v vseh procesih od informiranja in svetovanja, promocije, partnerskega povezovanja, upravljanja, pogojev za delovanje, do usposobljenosti svetovalcev ter doseganja rezultatov in učinkov svetovalne dejavnosti pri odraslih. 

Poročila o spremljanju:

Poročilo o spremljanju 2022 je v pripravi.

Samoevalvacijska poročila:

Samoevalvacijsko poročilo 2022 je v pripravi.

Akcijski načrti:

Akcijski načrt za leto 2023 je v pripravi.

Dokumenti

Poročilo o spremljanju 2016 - povzetek
Poročilo o spremljanju 2015 - povzetek
Akcijski načrt 2016 in 2017
Samoevalvacijsko poročilo 2015 - povzetek

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media