Trgovec (SPI)

Programi srednjega poklicnega izobraževanja so namenjeni vsem, ki želite pridobiti osnovni poklic. V šolskem letu 2015/2016 izvajamo program Trgovec, ki je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami in traja 3 leta. Sestavljen iz splošnoizobraževalnih predmetov, strokovnih modulov, odprtega kurikula, interesnih dejavnosti, praktičnega usposabljanja z delom in zaključnega izpita. Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine, izdelek oziroma storitev in zagovor. Po uspešnem zaključku pridobite naziv prodajalec/prodajalka. Najboljšemu na zaključnem izpitu povrnemo polovico stroška zaključnega izpita.

Izobraževanje lahko nadaljujete v programih poklicno-tehniškega izobraževanja.

Vpis

Pogoj za vpis je uspešno končana osnovna šola ali nižja poklicna šola ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih. Ob vpisu je potrebno priložiti:

  • potrdilo o državljanstvu,
  • izpisek iz rojstne matične knjige ali rojstni list,
  • spričevalo o končani predhodni izobrazbi,
  • potrdilo o pridobljenem dodatnem znanju (tečaji, seminarji ...).

Predmetnik

Splošnoizobraževalni predmeti Strokovni moduli Drugo
Slovenščina Temelji gospodarstva Praktično izobraževanje na šoli
Matematika Poslovanje trgovskega podjetja Praktično izobraževanje pri delodajalcu
Tuji jezik Prodaja blaga Interesne dejavnosti
Umetnost Upravljanje z blagovno skupino tekstilij in drogerijskih izdelkov Odprti kurikul
Naravoslovje
Družboslovje

Informacije

Gregor Sepaher
07 393 45 54, 051 670 968
gregor.sepaher@ric-nm.si

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media