Predstavitev programov in vpis

Programi za pridobivanje digitalnih kompetenc

V ponudbi so naslednji programi:

 • Javnoveljavni program Računalniška pismenost za odrasle

 • Digitalna znanja (osnove Word, osnove Excel, osnove PowerPoint in osnove uporabe spletnih orodij)
 • Word
 • Excel - osnovni
 • Excel - napredni
 • Program priprave za pridobitev evropskega računalniškega certifikata – ECDL (30 ur) in Izpit za modul osnovnega programa (ECDL-I)

Programi usposabljanja za življenjsko uspešnost

Trenutno so v ponudbi naslednji programi:

 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost Most do izobrazbe - UŽU MI
 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost Knjige so zame

Programi učenja tujih jezikov in slovenščine

 V ponudbi so naslednji programi:

 • Tuji jeziki na ravneh od A1 do B2 - angleščina
 • Tuji jeziki na ravneh od A1 do B2 - nemščina
 • Tuji jeziki na ravneh od A1 do B2 - italijanščina
 • Tuji jeziki na ravneh od A1 do B2 - francoščina
 • Začetna integracija priseljencev
 • Slovenščina kot drugi in tuji jezik

Programi za razvoj osebnih in poklicnih kompetenc

V ponudbi so naslednji programi:

 • Dobra komunikacija – pot do uspeha
 • Gospodarno gospodinjstvo
 • Kreativnost za vsako priložnost
 • Z zdravo prehrano in gibanjem do zdravja
 • Ohranjanje zdravja starejših
 • Program usposabljanja domačih oskrbovalcev za oskrbo starejših in/ali oseb s posebnimi potrebami
 • Uvajanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
 • Učinkovita komunikacija – korak do sočloveka in uspeha
 • Osnove mediacije

Programi priprave na opravljanje izpitov: 

V ponudbi so naslednji programi:

 • Program priprave za pridobitev evropskega računalniškega certifikata – ECDL (30 ur) in Izpit za modul osnovnega programa (ECDL-I)
 • Program priprave na strokovna izpita iz upravnega postopka - ZUP prva ali druga stopnja (30 ur) 

 

Več informacij in prijave:

Katarina Rožman
07 393 45 65, 031 746 003 
katarina.rozman@ric-nm.si 

Katja Volf 
059 075 713, 040 439 745
katja.volf@ric-nm.si

Belinda Lovrenčič
07 393 45 53, 031 746 004
belinda.lovrencic@ric-nm.si

 Simona Pavlin
05 907 57 11
simona.pavlin@ric-nm.si

Operacija je sofinancirana v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnih,  neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media