Uvajanje modela ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja odraslih (UVNPZ)

Ime projekta: Uvajanje modela ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja odraslih (UVNPZ)
Obdobje trajanja: 1. 1. 2013−31. 3. 2014
Vrednost: 73.092,45 eur
Financerja: Evropski socialni sklad in Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Partnerji:

Ciljna skupina: odrasli JV regije, še posebej ranljive ciljne skupine odraslih: zaposleni, brezposelni, odrasli v izobraževanju odraslih, etnične skupine, migranti ter osebe na prestajanju zaporne kazni.

Povzetek projekta

Neformalno pridobljena znanja kot dopolnilo k formalnim znanjem imajo v današnji družbi neprecenljivo vrednost. Vrednotenje neformalno pridobljenega znanja in izkušenj posamezniku omogočajo:

 • nadaljnje ali ponovno vključevanje v formalno izobraževanje,
 • priznavanje poklicne usposobljenosti (NPK) na trgu dela,
 • večjo fleksibilnost na trgu dela,
 • dvig zaposljivosti,
 • večjo mobilnost na trgu dela,
 • razvoj in spremembo poklicne kariere,
 • razvoj kompetenc vseživljenjskega učenja,
 • ovrednotenje znanja in izkušenj za lasten interes za sprejemanje različnih odločitev posameznika v poklicnem in osebnem življenju,
 • usmerjanje in svetovanje za nadaljnje izobraževanje.

Rezultati projekta

 • v zavodu sta se strokovno usposobili 2 svetovalki za vrednotenje neformalnih znanj in 1 informatorka,
 • izvedli smo17 ciljno usmerjenih predstavitev namena projekta s poudarkom na pomenu vrednotenja neformalnih znanj, izdelali 14 načrtov za izvedbo modela vrednotenja neformalnih znanj ter izvedli še več kot 25 dodatnih predstavitev projekta,
 • postopek ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja smo zaključili z 238 kandidati, vsi kandidati so prejeli potrdilo o vključenosti v postopek in mnenje o ocenjenemu neformalnemu znanju,
 • razdelili smo promocijsko tiskano gradivo – zgibanke ACS-ja v obsegu 1500 izvodov,
 • pripravili smo posebno promocijsko gradivo (časopis)"Ker je vaše znanje vredno, naj postane tudi vidno" v nakladi 40.000 izvodov in ga distribuirali na lokalni, regionalni in nacionalni ravni,
 • izvedli smo 2 večji predstavitvi projekta na lokalni ravni znotraj t. i. regijskega Festivala zaTE (strokovni dogodek ob začetku projekta ter okrogla miza ob zaključku projekta),
 • s prispevkom smo aktivno sodelovali na zaključni konferenci v Ljubljani,
 • oblikovali smo spletno podstran projekta,
 • vodja projekta je bila soavtorica knjige Ugotavljanje, vrednotenje in priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja odraslih.

Vodja projekta je bila Tea Sulič.

Dodatne informacije o projektu dobite na ric@ric-nm.si.

Arhiv projektnih novic:

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media