Teden CMU 2014

Lanska pilotna izvedba pod okriljem Zveze ljudskih univerz  Slovenije in projekta GEM je z letošnjim tednom CMU postala stalnica v ponudbi RICa Novo mesto, ki je v sodelovanju z mnogimi različnimi izvajalci in za raznovrstne ciljne skupine izvedel aktivnosti medgeneracijskega učenja. K projektu in izvedbi projekta CMU 2014, ki ga koordinira RIC Novo mesto, se je tokrat pridružilo 7 partnerjev (Vrtec Pedenjped Novo mesto, Osnovna šola Bršljin, Ekonomska šola Novo mesto, Varstveno delovni center Novo mesto, romsko društvo Romano Veseli, Društvo kmečkih žena Novo mesto, Plesni klub Novo mesto.

Teden CMU je sledil ideji prenašanja in širjenja znanj, spretnosti in izkušenj iz generacije na generacijo, in sicer mlajših na starejše, pa tudi generacije veteranov in otroci blaginje na generacije X, Y, Z. Vse to se je odvijalo organizirano, pri nekaterih aktivnostih tudi na spontan način, v prostorih RIC-a, prav tako pa tudi pri naših partnerjih, ki so se vključili v izvedbo Tedna CMU.

Dogodki so vključevali predavanja in pogovore, praktične delavnice in demonstracije, izkustveno učenje in medsebojno pomoč. Teden je potekal od ponedeljka, 17. 11., do ponedeljka, 24. 11. 2014.

Izpeljali smo vse načrtovane dogodke in vsi so dosegli cilj medgeneracijskega sodelovanja in prenašanja znanj. Izpeljali smo 12 različnih dogodkov z raznovrstnimi vsebinami, skupno pa je bilo izvedenih 17 dogodkov. V Tednu CMU so udeleženci plesali, ustvarjali, se srečali s prostovoljskim delom, se računalniško in jezikovno izpopolnjevali, pekli ter spoznavali evropske dežele. Realizirali smo 45 pedagoških ur aktivnosti, sodelovalo je 25 mentorjev – izvajalcev in prostovoljcev, ki so prenašali svoja znanja na skupno 273 udeležencev. Evalvacija dogodkov je pokazala, da so bili udeleženci zadovoljni z vsebino delavnic, izvajalci in organizacijo.

V RICu Novo mesto si prizadevamo, da postanejo Teden CMU in medgeneracijske aktivnosti osrednja stičišča vseh generacij in različnih ciljnih skupin našega lokalnega okolja. Zato sta podpora in pokroviteljstvo ustanoviteljice MO Novo mesto za nas zelo pomembna.

Dokumenti

Evalvacijsko poročilo

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media