Branje za znanje in branje za zabavo

Program, ki je deloval v okviru projekta Dvig ravni pismenosti, je bil namenjen staršem oz. starim staršem predšolskih otrok, ki niso imeli dobrih možnosti za razvoj lastne pismenosti, in tudi tistim staršem predšolskih otrok, ki so bili motivirani za pomoč pri razvijanju porarajoče pismenosti (razvoj predbralnih in predpisalnih sposobnosti).

Program je bil namenjen odraslim, dejavno pa je vključeval tudi otroke. V izobraževalni sezoni 2010/11 smo izvedli program za 1 skupino udeležencev, v sezoni 2011/12 pa za 2 skupini udeležencev.

V programu so udeleženci razvijali lastno pismenost, se naučili kako pri otroku spodbujati aktivnosti, ki so povezane s pismenostjo, spoznali primerno otroško literaturo in literaturo za odrasle, ...

Vse to se je izvajalo skozi naslednje vsebine: pomen družinske pismenosti, kako beremo z otrokom, otroške knjige, obisk knjižnice, knjiga in drugi mediji, pisave okrog nas – osveščanje o pomenu pismenosti, didaktične igre za spodbujanje bralnih spretnosti, obisk kulturne ustanove ali ogled kulturnih značilnosti v domačem kraju, zaključna prireditev.

Program sta vodili v okviru Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto dve usposobljeni vzgojiteljici, ki sta se za izvedbe izobrazila na Andragoškem centru Slovenije.

Program je zajemal 24 ur. Srečanja so potekala enkrat tedensko v popoldanskem času.

Projektne novice:

Utrinki iz delavnic:

Informacije:

mag. Gabi Ogulin Počrvina
05 907 57 12, 031 746 003
gabi.ogulin.pocrvina@ric-nm.si

»Operacijo je delno financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se je izvajala v okviru programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi, temelječi na znanju.«

Dokumenti

promocijski letak BZZ

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media