Vpis v programe izobraževanja

Na podlagi 44. člena Zakona o izobraževanju odraslih – ZIO (Uradni list RS, št. 110/2006), Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 82/98) in soglasja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport k obsegu vpisa v izobraževanje odraslih za šolsko leto 2017/18 v RS Razvojno izobraževalni center Novo mesto (RIC Novo mesto), Topliška cesta 2, objavlja javni razpis za vpis odraslih v posamezne programe za pridobitev javno veljavnih listin.

Vrste programov

RIC Novo mesto v izobraževalni sezoni 2017/2018 vpisuje v naslednje javnoveljavne programe,

V izobraževalne programe se lahko vpišete, če niste vključeni v redno šolanje in ste stari najmanj 15 oziroma 16 let. 

Pogoji za vpis

Pogoji za vpis v posamezni program so objavljeni na spletni strani pod posameznimi opisi programov.

Začetek izobraževanja

V programe vpisujemo od 20. avgusta do konca oktobra. V primeru, da bomo imeli še prosta mesta, vpisujemo tudi skozi celo leto do zasedbe mest.

Prijave zbira posamezni organizator izobraževanja programa vsak delovni dan v času uradnih ur, po dogovoru tudi izven tega termina. Organizator izobraževanja vas bo seznanil s postopki vpisa, predvidenimi roki za začetek izobraževanja, postopki za priznavanje formalnega in neformalnega znanja in drugo. Pred vpisom v programe za pridobitev izobrazbe bodo organizatorji izobraževanj skupaj z vami izdelali individualni izobraževalni načrt.

Programe po tem razpisu bomo začeli izvajati predvidoma od 17. 9. 2017 dalje.

Oblike izvedbe programov

V programih za pridobitev izobrazbe izvajamo pouk v kombinaciji individualnega in skupinskega organizacijskega modela, v ostalih programih pa v tečajni obliki, po dogovoru tudi individualno.

Informacije o cenah programa

Programi za pridobitev izobrazbe v srednje poklicnem in srednje strokovnem oz. tehniškem izobraževanju so ovrednoteni s kreditnimi točkami. Po ceniku je kreditna točka vredna 25,00 EUR, šolnina pa se izračuna individualno za posameznika po posameznih predmetih in modulih programa.

Ostali programi so brezplačni, saj jih delno financirajo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za zaposlovanje, Evropski socialni sklad ter MO Novo mesto.

Cena programa Slovenščina kot drugi in tuji jezik ter programov tujih jezikov je določena s cenikom za leto 2017.

Dejavnosti v podporo izobraževanju odraslih

Dodatne informacije in svetovanje pri odločanju za vpis v izobraževalne programe zagotavlja Svetovalno središče Novo mesto, Topliška cesta 2, telefon: 07 393 45 52, e-naslov: svetovalno.sredisce@ric-nm.si. V središču za samostojno učenje (SSU) odrasli samostojno in brezplačno utrjujejo ter pridobivajo znanje z različnih področij. Pri tem pomagajo usposobljeni strokovni delavci (informacije po telefonu na 07 393 45 50 ali e-naslovu na ric@ric-nm.si).

Borza znanja (BZ) je informacijsko središče, ki povezuje posameznike, ki neko znanje imajo in so ga pripravljeni posredovati drugim, in tiste, ki neko znanje iščejo (informacije po telefonu na 07 393 45 53 ali e-naslovu na novomesto@borzaznanja.si).

Kontakti

Kontakte organizatorjev izobraževanj po programih najdete na naslednji povezavi >>

  • Osnovna šola za odrasle: Meta Gašperšič, Stanka Papež
  • Programi poklicnega in srednje strokovnega oz. tehniškega izobraževanja: Gregor Sepaher
  • Usposabljanje za življenjsko uspešnost in BZZ, ZIP: Meta Gašperšič
  • Računalniška pismenost za odrasle: Meta Gašperšič, Vesna Čolič
  • Angleščina/Nemščina/Italijanščina za odrasle, Slovenščina kot drugi in tuji jezik: Brigita Herženjak, Vesna Čolič