Splošno neformalno izobraževanje odraslih (SNIO)

Ime projekta: Splošno neformalno izobraževanje odraslih – SNIO
Obdobje trajanja: 1. 1. 2012–30. 6. 2014
Vrednost: 161.000 EUR
Financerji: Evropska unija iz Evropskega strukturnega sklada in Ministrstvo za znanost in šport

Ciljna skupina: starejši nad 55 let, priseljenci, brezposelni, zaposleni od 25 do 55 let, osebe na prestajanju kazni, osebe s posebnimi potrebami, odrasli Romi 

Povzetek projekta

V projektu smo izvedli 15 različnih programov splošnega izobraževanja odraslih. Posamezni program je trajal 50 ur  in je potekal v dopoldanskem ali popoldanskem času enkrat do dvakrat tedensko.
Programi so bili usmerjeni v trajnostni razvoj posameznika s poudarkom na krepitvi različnih ključnih kompetenc. Udeleženci so v programih razvijali naslednje kompetence:

 1. Branje prinaša spoznanje: kompetence sporazumevanja v materinem jeziku, učenju učenja, krepitvi socialne in državljanske kompetence ter kompetence kulturne zavesti in izražanja.
 2. Poti do večje učinkovitosti na delovnem mestu: socialne kompetence, spodbujanje in motivacija za izobraževanje, učenje učenja.
 3. Za boljše sporazumevanje v angleškem jeziku: sporazumevanje v tujem jeziku, socialne in državljanske kompetence, učenje učenja.
 4. Dobra komunikacija - pot do uspeha: sporazumevanje v maternem jeziku, socialne in državljanske kompetence, učenje učenja.
 5. Finančna pismenost v družbi sprememb: Ključne kompetence na področju upravljanja z osebnim premoženjem, temeljne matematične kompetence, socialne kompetence, jezikovne kompetence, IKT kompetence, vseživljenjsko učenje.
 6. Šola za starše - poglejmo na otroka celostno: spodbujanje in motivacija za učenje ter razvijanje socialnih in državljanskih kompetenc.
 7. Z ustvarjalnostjo skozi recesijo: samoiniciativnost, socialne kompetence.
 8. Izboljšajmo kvaliteto svojega življenja z zdravo prehrano: socialne kompetence, samoiniciativnost.
 9. Komunikacijski mostovi: socialne ter državljanske kompetence, kompetence digitalne pismenosti, kompetence učenje učenja.
 10. Digitalna znanja za prehod v informacijsko družbo: digitalna pismenost.
 11. Angleščina za potovanja: sporazumevanje v tujem jeziku, socialne in državljanske kompetence, učenje učenja.
 12. Za večjo konkurenčnost na trgu dela: Socialne kompetence, spodbujanje in motivacija za izobraževanje, učenje učenja, trajnostni razvoj.
 13. Učimo in igrajmo se skupaj: Socialne kompetence, spodbujanje in motivacija za izobraževanje, učenje učenja, trajnostni razvoj.
 14. Zaživimo v novi državi: jezikovne kompetence, socialne kompetence, digitalna pismenost.
 15. Ustvarjalnost na bogati: kompetenca kulturne zavesti in izražanja, učenje učenja.

Rezultati projekta

V letu 2012 smo izvedli vseh 15 programov, v letu 2013 smo jih ponovili 12-krat, v  zadnjem letu 2014 pa še 8-krat, skupaj smo imeli 35 izvedb.

Vključilo se je 630 od načrtovanih 525 udeležencev v programe in z rezultatom smo presegli naša pričakovanja.

Izvajalci programov so bili strokovnjaki iz različnih področij (učitelji in profesorji, predavatelji višjih šol, praktiki, magistri …). Skupaj z nami so sooblikovali vsebine programov in poskrbeli za dodatno motivacijo udeležencev. Skupaj jih je bilo 43. K sodelovanju smo povabili tudi izvajalce, ki so strokovno podprli posamezna srečanja. To so bili predstavniki različnih organizacij in zavodov, predstavniki društev in posamezniki strokovnjaki. Takih je bilo 8. Z nami so sodelovali tudi tihi partnerji, ki so nam nudili podporo pri animaciji in promociji programov in izvedbi posameznih vsebin. Takih je bilo 39.

V projektu je nastalo tudi 12 e-gradiv, ki se nahajajo v spletni učilnici RIC-a na povezavi e-učilnica

 • Ali nam hrana lahko škoduje
 • Bodimo spretni govorci in uspešni v komunikaciji
 • Finančna pismenost v družbi sprememb
 • Izboljšajmo kvaliteto svojega življenja z zdravo prehrano
 • Izboljšanje dialoga med generacijami
 • Komunikacijski mostovi
 • Podjetništvo - koncept poslovnega načrta
 • Pogled v lonec naših prednikov
 • Finančna pismenost v družbi sprememb - predmet za udeležence programa
 • Stres, upravljanje s časom in zaslonske tehnologije
 • Šola za starše - Poglejmo na otroka celostno
 • Vodenje osebnih financ

Vodji projekta sta bili: v letu 2012 Zvonka Potočar, v letu 2013 in 2014 Brigita Herženjak. Dodatne informacije o projektu dobite na ric@ric-nm.si.

Operacijo je delno financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, in šport. Operacija se je izvajala v okviru programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.

Arhiv projektnih novic:

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media