Sodelovanje za zdravje Romov (SORO)

Projekt je potekal od 27. 2. 2015 do 30. 4. 2016. Cilji, ki smo jim v projektu sledili, so povečati informiranost in ozaveščenost romske populacije na področju zdravja, povečati udeležbo v programih preventivne zdravstvene oskrbe med Romi, izboljšati komunikacijo javnih delavcev, ki delajo z Romi, uskladiti in povečati medinstitucionalno sodelovanje in sodelovanje z nevladnimi organizacijami, umestiti financiranje mobilne zdravstvene službe v romskih naseljih v sistem javnega financiranja in podpirati trajnost dela romskega koordinatorja.

V sklopu projekta z razvojem in uvajanjem programov za ranljive skupine Romov smo prispevali k zmanjševanju razlik v zdravju med romsko in splošno populacijo. Ti programi so:

  • Usposabljanje za zdravstvene delavce in strokovno javnost,
  • Predstavitev zdravstvenega sistema in zdravstvenega zavarovanja,
  • Zdravju koristna živila,
  • Zdravstveno varstvo romskih predšolskih otrok,
  • Širjenje zdravega življenjskega sloga z namenom preprečevanja odvisnosti.

V sklopu projekta smo poleg programov izvajali tudi promocijsko kampanjo za osveščanje Romov o pomenu zdravja in zdravega načina življenja.

Zanimive prispevke o našem delu lahko najdete na facebooku projekta.

Partnerji projekta:

Informacije

Brigita Herženjak
07 393 45 56, 031 746 001
brigita.herzenjak@ric-nm.si

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media