Pomoč Romom pri socializaciji

Program Romom nudi bogat spekter dejavnosti tako v zavodu kot v samih romskih naseljih. S pomočjo programa želimo Rome spodbuditi k večjemu vključevanju v različne programe, spodbujati romske starše za sodelovanje s šolami ter kvalitetnejše opravljanje starševske vloge, informirati Rome o zaposlitvenih, izobraževalnih in drugih možnostih, spodbujati posamezne izvajalce javnega dela k nadgrajevanju dela z odraslimi tudi v okolju, kjer Romi živijo, prispevati k izboljšanju medsebojnih odnosov na različnih nivojih in področjih sobivanja ter širjenju primerov dobre prakse na področju socializacije in integracije Romov.

Cilji programa so:

  • prispevati k večji integraciji, osveščenosti in boljši kakovost življenja romskih otrok, mladostnikov in družin,
  • spodbujati ohranjanje romske kulture,
  • prispevati k zmanjševanju predsodkov in stereotipov o romski skupnosti pri večinski populaciji in tudi stereotipov o večinski populaciji v romski skupnosti.

Zaposleni v programu nudijo učno pomoč tudi romskim učencem v zadnjem triletju osnovne šole, v osnovni šoli za odrasle in romskim dijakom.

Program poteka preko javnih del. Za udeležence je brezplačen, saj ga sofinancira Zavod RS za zaposlovanje.

Informacije

Tadeja Arkar
07 393 45 55, 041 686 721
tadeja.arkar@ric-nm.si

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media