Preprečevanje odvisnosti med mladimi Romi (SRAP)

Ime projekta: Preprečevanje odvisnosti med mladimi Romi (SRAP)
Obdobje trajanja: 1. 7. 2010–30. 6. 2013
Vrednost:  69.412,72 eur
Financer: EAHC – Executive Agency for health and Consumers). Lastni delež v projektu je bil zagotovljen s sredstvi MIZŠ-a, MO Novo mesto in lastnimi sredstvi.

Partnerji:

Ciljna skupina:

  • romska mladina,
  • strokovnjaki, ki se pri svojem delu srečujejo z romsko mladino (področje zdravstva, sociale, izobraževanja, zaposlovanja),
  • pomembni politični odločevalci v okolju.

Povzetek projekta

Projekt je dosegel transnacionalno dodano vrednost, saj so partnerji preko skupne raziskave izboljšali razumevanje o načinu življenja mladih Romov in njihovih specifičnih značilnostih pri uporabi drog. Med mladimi Romi smo s pomočjo delavnic za krepitev življenjskih veščin krepili zavedanje o zdravem načinu življenja, jih informirali o preventivi in zdravljenju odvisnosti ter motivirali za aktivno vključevanje v različne dejavnosti. V projektu so partnerji izdelali priročnik za strokovnjake, ki se pri svojem delu srečujejo z romsko populacijo na temo drog in zasvojenosti.

Cilji projekta

  • s pomočjo raziskave izboljšati razumevanje odnosa, ki ga ima romska mladina do odvisnosti in uporabe drog,
  • prenos rezultatov raziskave na druge evropske države in medsebojna primerjava rezultatov,
  • okrepitev življenjskih veščin za preprečevanje odvisnosti od drog med mladimi Romi,
  • povečati občutljivost zdravstvenih delavcev za delo z različnimi kulturnimi predstavniki,
  • ozaveščanje strokovnih krogov s področja zdravstva, sociale in šolstva ter lokalnih skupnosti o specifičnih potrebah mladih Romov v povezavi s preprečevanjem odvisnosti,
  • spodbujanje raziskav in iskanje novih pristopov pri preprečevanju uživanja drog med mladimi Romi.

Rezultati projekta

Vodja projekta je bila Marjeta Gašperšič. Dodatne informacije o projektu dobite na ric@ric-nm.si.

Arhiv projektnih novic:

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media