ET-struct

Economic Educational Territorial Structure

... povezovanje izobraževanja in gospodarstva za regionalno rast in stabilnost …

Projekt ET-struct je združeval 17 partnerjev iz Avstrije, Nemčije, Češke, Poljske, Italije, Slovenije in Ukrajine. Triletni projekt v skupni vrednosti 2,5 milijonov evrov se je iztekel konec marca 2013. Njegov namen je bil izboljšati zaposlitveno situacijo v posameznih regijah, tako da bodočim in že zaposlenim ponudi nove izobraževalne možnosti za pridobitev znanj in veščin, ki jih regionalni trgi dela resnično potrebujejo.

Projekt ET-struct je nastal kot odgovor na pobudo Evropske komisije »Nova znanja za nova delovna mesta«, ki želi uravnotežiti znanja in spretnosti s potrebami trg dela. Transnacionalno partnerstvo Et-struct si je za uresničitev te pobude zadalo naslednje cilje:

  1. ET-struct je združil tri glavne akterje, ki v posameznih regijah narekujejo bodoči razvoj in gospodarsko rast: politične institucije, gospodarstvo ter institucije za izobraževanje in usposabljanje. Pri tem je partnerstvo vzpostavilo trajne trans-evropske povezave, ki bodo omogočale hitrejši odziv in skupno reševanje prihodnjih problemov zaposlovanja v Srednji Evropi.
  2. ET-struct je oblikoval katalog znanj in veščin, ki so najbolj zaželene in potrebne za uspešen razvoj kadrov v posameznih regij.
  3. ET-struct je razvil nove, inovativne izobraževalne programe za klasično in samostojno učenje prek spleta, ki temeljijo na resničnih potrebah regionalnega trga dela.

Spletna stran projekta: www.etstruct.eu

Projektne novice:

Projektni rezultati in publikacije:

V projekt ET-struct sta poleg RIC-a Novo mesto vključena tudi slovenska partnerja: Ljudska univerza Kočevje in BSC-Razvojna agencija Gorenjske. Poleg tega se je RIC Novo mesto v okviru projekta povezal tudi z Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine.

Projekt je potekal v okviru programa Srednja Evropa, katerega delno financira Evropski sklad za regionalni razvoj.

Informacije:

Gregor Sepaher
07 393 45 54
gregor.sepaher@ric-nm.si

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media