Dobro je vedeti

Na tem mestu bomo objavljali kratke informacije iz različnih področij vseživljenjskega učenja.

Če ste zaposleni in vas zanima več, se povežite s svetovalko Ana Marijo

Financerji