TRIADE 2.0

Projekt TRIADE 2.0 se ukvarja z izzivom izboljšanja socialnega vključevanja starajočih se odraslih z motnjami v duševnem razvoju (AAWID- Ageing Adults With Intellectual Disabilities).

Cilji projekta so:

 1. Razviti specifične učne vsebine usposabljanja na temo staranja in motenj v duševnem razvoju, prilagojene učnemu potencialu AAWID in orodja za usposabljanje izobraževalcev AAWID.
 2. Razviti spletno platformo (MNAM) za usposabljanje AAWID.
 3. Izboljšati socialne spretnosti in znanje o zdravem staranju 150 AAWID
 4. Izboljšati znanje in veščine o staranju in invalidnosti 40 izobraževalcev AAWID.

Pričakuje se, da bo projekt dosegel rezultate na treh ravneh:

AAWID

 • Socialna vključenost in izboljšanje kakovosti življenja 150 starajočih se odraslih z motnjami v duševnem razvoju.
 • Program za izboljšanje znanja o staranju in invalidnosti.
 • Izboljšanje veščin (medosebne spretnosti in prenosne spretnosti)
 • Izboljšanje digitalnih kompetenc (uporaba tabličnega računalnika ali osebnega računalnika)

Sodelujoče organizacije:

 • Izboljšanje kompetenc 40 izobraževalcev AAWID.
 • Izboljšanje organizacijskega znanja z razvojem platforme, vsebin in pedagoških virov za izobraževalce AAWID.
 • Izboljšanje kakovosti ponujenih storitev za AAWID. 

Skupnost:

 • Skozi širjenje učinkov projekta se pričakuje, da bodo storitve, ki temeljijo na skupnosti in posebne invalide / starejše, uporabljale, izvajale ali imele koristi od gradiv za usposabljanja, orodij ali metodologij, ki jih razvija projekt.

Partnerji:

 • The Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria, Španija (vodilni partner)
 • Universad Politecnica de Valencia, Španija
 • Groep Ubuntu x 8K, Belgija
 • University College Ghent, Belgija
 • Sint Vincentius, Belgija
 • Familiehulp, Belgija
 • NARHU, Bolgarija
 • RIC Novo mesto, Slovenija
 • ENSA, Italy

Projekt je potekal med oktobrom 2018 in avgustom 2021 znotraj programa Erasmus + K2 STRATEŠKA PARTNERSTVA. 

Več o projektu si lahko preberete v spodnjih glasilih projekta, rezultati projekta pa so dosegljivi v spodaj navedenih dokumentih v slovenskem in angleškem jeziku. 
 
TRIADE 2.0 - MNAM Platforma
MOOC Course
Projektna spletna stran TRIADE 2.0 
 

Dokumenti

Training plan (ANG)
Pedagoški priročnik (SLO)
Priročnik za izobraževalce (SLO)
Priročnik za izvajalce/trenerje (SLO)
Newsletter 1 (ANG)
Newsletter 2 (ANG)
Newsletter 3 (ANG)
Projektno glasilo 1 (SLO)
Projektno glasilo 2 (SLO)
Projektno glasilo 3 (SLO)
Educators guidelines (ANG)
Smernice za vzgojitelje (SLO)
Project plan (ANG)
Poster (ANG)
Poster (SLO)
Leaflet (ANG)
Letak (SLO)

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media