Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O)

Projektno učenje mlajših odraslih, PUM-O, je bil program za mlade od 15 do 26 let, ki so zapustili šolo pred njenim dokončanjem, niso bili zaposleni ali pa so potrebovali pomoč pri opravljanju šolskih obveznosti.

V programu smo zasledovali naslednje temeljne cilje:

  • oblikovanje poklicne identitete,
  • samoiniciativnosti in podjetnosti z namenom približevanja oz. vstopa na trg dela,
  • razvijanje učljivosti in razvijanje temeljnih zmožnosti,
  • oblikovanje osebne identitete in spodbujanje družbene vzajemnosti in povezanosti.

Program je udeležencem nudil spoznavanje drugačnega, zanimivega učenja. Privlačne in razgibane vsebine dela pa so prinašale zabavna doživetja in spodbude za aktivno iskanje zaposlitve, nadaljevanje šolanja in doseganje najrazličnejših osebnih ciljev.

Učenje je potekalo v obliki projektnega dela, ki je omogočalo veliko ustvarjalnega dela v skladu z željami, interesi in sposobnostmi udeležencev Mentorji v programu so svetovali pri nadaljevanju opuščenega šolanja, nudili različne oblike učne pomoči, usmerjali in spodbujali pri iskanju zaposlitve ter skupaj z udeleženci ustvarjali okoliščine za dobro počutje in pripravljenost za delo.

Program je zajemal:

  1. izbirno projektno delo: splošnoizobraževalni cilji, cilji razvijanja v programu poudarjenih temeljnih zmožnosti in cilji za oblikovanje poklicne identitete in življenjskega sloga;
  2. osebne učne projekte: splošnoizobraževalni cilji, ki se prepletajo s posebnimi cilji posameznikov pri načrtovanju kariere, zaposlitvene ali izobraževalne poti ter oblikovanjem osebne naravnanosti udeleženca;
  3. interesne dejavnosti: vse skupine ciljev, odvisno od izbrane vsebine.

Program Projektno učenje mlajših odraslih, PUM-O, je potekal od 1. junija 2016 do 30. aprila 2020. Vključevanje udeležencev v program je potekalo preko Zavoda RS za zaposlovanje,vanj pa so bili napoteni mladi med 15. in 26. letom, ki so potrebovali podporo na svoji izobraževalni ali poklicni poti. Število udeležencev se v skupini ves čas spreminjalo, saj so se nekateri zaposli, drugi vključili v izobraževanje ali pa zapustili program po izteku pogodbe. Praviloma je bilo v skupini 15 do 24 mladih breposelnih ali iskalcev zaposlitve.

Film, ki je nastal v okviru izbirnega učnega projekta:

PUM-O PONOVI VAJO

Predstavitev programa PUM

Aktivnosti programa objavljamo tudi na Facebooku.

Informacije

Tea Sulič
07 393 45 50
tea.sulic@ric-nm.si

Projekt PUM-o sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014 do 2020. Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media