Večgeneracijski center SKUPAJ

Veseli smo, da je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti odobrilo naš projekt VEČGENERACIJSKI CENTER SKUPAJ.

Projekt VGC Skupaj se je uradno zaključil 30. 9. 2021, z izvajanjem aktivnosti pa nadaljujemo s finančno podporo šestih občin: MO Novo mesto, Šmarješke in Dolenjske Toplice, Straža in Škocjan ter Šentjernej.

Stik z udeleženci in uporabniki centra želimo ohraniti tudi v prihodnje, zato organiziramo aktivnosti z različno vsebino in za različne ciljne skupine. Ob ponovnem razpisu za to področje bomo v RIC-u kandidirali za evropska sredstva, da bomo v okviru našega Večgeneracijskega centra lahko nudili podporo, izobraževanje in socialno vključevanje občanom občin JV regije.

Projekt vodi RIC Novo mesto, partner pa je Ljudska univerza Kočevje.

Večgeneracijski center SKUPAJ deluje na območju 8 občin v JV regiji (MO Novo mesto, Občina Dolenjske Toplice, Občina Straža, Občina Šmarješke Toplice, Občina Škocjan, Občina Kočevje, Občina Kostel in Občina Sodražica). Vse vključene občine zagotavljajo brezplačne prostore za delovanje centra in prispevajo del finančnih sredstev za njegovo delovaje.

VGC SKUPAJ deluje od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2021.

Večgeneracijski center SKUPAJ predstavlja osrednji prostor zbiranja v lokalnem okolju, njegov namen pa je druženje, ohranjanje oziroma širjenje socialne mreže in zadovoljevanje potreb različnih oblik družin, posameznih družinskih članov v vseh življenjskih obdobjih, starejših in drugih ranljivih skupin. Različne preventivne dejavnosti so namenjene socialnemu vključevanju ranljivih družbenih skupin oziroma preprečevanju izključenosti.

Letno bo izvedeno 2.470 ur neformalnega druženja, 2.470 ur informiranja uporabnikov ter povprečno letno 3.594 ur vodenih aktivnosti za ranljive ciljne skupine (v celotnem obdobju projekta skoraj 18.000 ur izvedenih aktivnosti).

Poudarek je na socialnem vključevanju, izobraževanju ter medkulturnem in medgeneracijskem povezovanju. Vključitev v različne aktivnosti je prostovoljna in brezplačna.

VGC SKUPAJ ima sedež v prostorih RIC-a Novo mesto, kjer je z novim letom občanom na voljo dnevni center za druženje dnevno med 8.00 in 19.00 uro.

aktivnosti in dnevni prostor oglejte si film 
otvoitev VGC v Novem mestu oglejte si utrinke
oglejte si naš portal, kjer so objavljene vse novosti

Vabljeni, da ga obiščete.

V mrežo podpornih organizacij so vključene različne institucije, ki bodo sodelovale pri širjenju informacij o ponudbi večgeneracijskega centra, s svojim strokovnim znanjem pa tudi obogatile ponudbe. Vabimo tudi vas, da se nam pridružite.

K sodelovanju vabimo vse, ki imate voljo, znanje in čas, in ste ga pripravljeni nameniti tistim v našem okolju, ki pomoč najbolj potrebujejo. V različnih aktivnostih lahko sodelujete kot prostovoljci.

Pridite, pokličite, oglasite se pri nas!

Aktivnosti, ki potekajo v Novem mestu najdete v koledarju dogodkov, za ostale lokacije, ki potekajo pod okriljem RIC-a pa spodaj v priloženih zloženkah.
Aktivnosti, ki jih organizira partner Ljudska univerza Kočevje, pa si lahko ogledate na njihovih spletnih straneh.

Informacije

Anita Jakše
07 393 45 66, 031 337 758
anita.jakse@ric-nm.si

 

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe: 9.1. Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti in specifičnega cilja: 9.1.3. Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

http://www.eu-skladi.si/

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media